Z naší mateřské školy vidíme dominanty obce Obora, Malý a Velký Chlum.

Provoz MŠ

Základní informace o provozu mateřské školy

Jídelníček

Týdenní nabídka naší jídelny

O naší škole

Historie, náš přístup a hodnoty
Přímý kontakt s přírodou a jejím celoročním pozorováním podporujeme děti v rozvoji jejich poznávání a přirozeném zájmu podílet se na její ochraně.
Krásné přírodní okolí a rozmanitá krajina předurčuje enviromentální zaměření školy. Předškolní věk je velmi důležitou etapou pro vytvoření pevného vztahu k životnímu prostředí. Děti se prostřednictvím přímých zážitků učí poznávat věci kolem sebe, pozorovat přírodní jevy a jejich změny. Učíme děti vnímat zákonitosti přírody a jejich probíhající změny. 
 
Prostřednictvím zkušeností se děti učí pochopit, jak životní prostředí funguje a co jej ovlivňuje, ať pozitivně nebo negativně. Pravidelný přesun činností při pobytu venku (v lese, na zahradě, v okolí mateřské školy) a zařazování ekologických aktivit vede děti k rozvoji přírodovědného chování.
Vyhledávání